logo

updated 9:29 PM UTC, des 14, 2020
A+ A A-


Vi har i langt tid vært i dialog med idrettsforbundet om en tilpasning av filene fra minidrett til import i SkiPro. Det er desverre en lang vei å gå før filene fra minidrett kan brukes på en fornuftig måte. De innspillene vi har gitt er så langt ikke hensyntatt.  Det innebærer at alle alpinklubbene må gjøre mye manuelt arbeid for å få importen til å fungere.

 

Bearbeide påmeldingene fra minidrett

1  Last ned excelfilen med påmeldinger fra minidrett, og åpne i excel.

2  Fjern første linje med arrangementsopplysninger.

3  Sorter på kjønn.  Bytt ut alle K med L.

4  Fødselsdato kommer fra minidrett som et tekstfelt steden for dato. Skriv over fødsesdato med fødselsår for alle løpere.  12.02.1998 -> 1998

5  Sorter på dato eller øvelse.  Klipp ut hvert enkelt renn og lim inn i egen arbeidsbok - ikke fane. 

6 Ta med kolonneoverskriftene, Fornavn, klasse mm.  Da gjetter SkiPro noenlunde riktig på feltene ved import.

7 Arkiver excelarkene som en fil per øvelse, bruk xls isteden for xlsx

 

Import til SkiPro

1  Opprett nytt renn.

2  Legg inn riktig klassefil. Klasser 2012. Kan lastes ned hos oss.  Valg -> Klasser.  Åpne -> velg filen "Klasser 2012".  Oppdater og lukk.

3  Importer løpere.  Valg -> importer løpere fra en fil. Bla frem til riktig fil.

4  Sjekk at kolonneoverskriftene stemmer med innholdet på listen.

5  Ved valget "Overskrift linjer" kanman velge vekk de øverste linjene fra excel, bla overskriften.

6  Trykk importer og alle løperne legges inn.  Gå gjennom lista og sjekk at denne er korrekt.